top of page

pt., 28 lut

|

Facebook

MEMORIA MEA - LIVING ROOM SESSION

Memoria Mea vol.2 / Living Room Session

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia
MEMORIA MEA - LIVING ROOM SESSION
MEMORIA MEA - LIVING ROOM SESSION

Czas i lokalizacja

28 lut 2020, 20:00

Facebook

O wydarzeniu

Memoria Mea vol.2 / Living Room Session

MEMORIA MEA – to zbiór utworów na harfę solo. Cykl ten składa się z siedmiu, dość swobodnie połączonych „miniatur dedykowanych”, których inspiracją do powstania były osoby, sytuacje, wspomnienia. Krótkie utwory – w nurcie simplicité, są okazją do zaprezentowania wyjątkowości muzyki budzącej uczucia, zatracanej dzisiaj przez skupienie się muzyków na aspekcie technicznym oraz pogonią za sławą. Minimalistyczny styl i skąpa, choć intrygująca harmonia mają na celu wzbudzenie u słuchacza – jak i u wykonawcy – osobiste wspomnienia i własne refleksje.

Głównym założeniem utworów była ich minimalistyczna i krótka forma. Spokojne tempo, elementy improwizacji, łagodna melodia – wszystko razem tworzy zamknięty cykl utworów w jednym charakterze. W każdej z miniatur pojawiają się różne cytaty, motywy i konkretne odniesienia do muzyki celtyckiej, filmowej, czy też chóralnej.

Koncert odbywający się w moim domu to zaproszenie do wejścia w intymność muzyki i jej bliski, bezpośredni odbiór. Druga wersja koncertu wzbogacona została o dodatkowe efekty oraz występujących ze mną gości. Przyjdź, usiądź spokojnie na fotelu, napij się herbaty bądź wina i bez klaskania zanurz się w muzyce. Do zobaczenia!

--- ENGLISH VERSION ---

MEMORIA MEA - is a collection of pieces for solo harp. This cycle consists of seven, quite freely connected "dedicated miniatures", whose inspiration for creation were people, situations, memories. Short songs - in the stream of simplicité, are an opportunity to present the uniqueness of music that evokes feelings, lost today by the focus of musicians on the technical aspect and the pursuit of fame. The minimalist style and scanty, but intriguing harmony are intended to arouse the listener - as well as the performer - personal memories and own reflections.

The main assumption of the songs was their minimalist and short form. Calm tempo, elements of improvisation, gentle melody - all together creates a closed cycle of songs in one character. In each of the miniatures, various quotes, motifs and specific references to Celtic, film or choral music appear.

The concert taking place in my house is an invitation to enter the intimacy of music and its close, direct reception. The second version of the concert was enriched with additional effects and guests musicians appearing with me. Come, sit quietly in your armchair, drink tea or wine and immerse yourself in the music without clapping. See you soon!

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page